Warunki Abolicja 2015

W celu ułatwienia uregulowania zaległych wobec Gminy Bytom należności pieniężnych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże PREZYDENT MIASTA BYTOMIA wprowadził szczególny tryb umorzenia 70 % posiadanych zaległości

Warunkiem umorzenia 70 % posiadanego zadłużenia jest spłata 30% zadłużenia. Jest na to kilka miesięcy, bowiem abolicja obowiązuje do końca roku. Osoby, które chciałyby spłacić wymaganą część zadłużenia w maksymalnie 5 ratach, muszą do 15 lipca 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek w Bytomskich Mieszkaniach. Jeśli ktoś uzna, że będzie  w stanie zdobyć odpowiednią kwotę i zapłaci ją w całości do końca grudnia 2015 r. może złożyć wniosek później – nawet do 15 grudnia 2015 r. Dodatkowym warunkiem do umorzenia jest bieżące regulowanie opłat związanych z zajmowanymi lokalami do 31 grudnia 2016 r.

Umorzenie zaległości powinno nastąpić do 31 stycznia 2017 r. i zaznaczenia wymaga fakt, że stanowi ono przysporzenie. Dłużnik od kwoty umorzonej,  na podstawie wystawionego przez BM PIT, będzie musiał zapłacić stosowny podatek.

Umorzenie części długu nie dotyczy osób, które zajęły lokal bezprawnie, zajmują (bądź opuściły) lokal użytkowy i są przedsiębiorcami, a także osób, które niszczą lokal i są uciążliwe dla sąsiadów. Uchwała nie dotyczy także tych osób, które zadłużyły się w ciągu kilku ostatnich miesięcy (od początku 2015 r.).

do pobrania:
Informacje dla dłużnika
Wniosek
Pełnomocnictwo (dla osoby załatwiającej sprawę w czyimś imieniu)
Akt prawny – Uchwała nr IX/139/15 Rady Miejskiej w Bytomiu