BYTOMSKIE MIESZKANIA

BYTOMSKIE MIESZKANIA

Jednostka budżetowa Gminy Bytom, której zadaniem jest zarządzaniem i eksploatacja nieruchomości będących własnością Gminy Bytom oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom.

BYTOMSKIE MIESZKANIA

Dodaj komentarz