Informacja dla Zarządców budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Bytomskie Mieszkania informują, że niezbędna jest każdorazowe poinformowanie POMu w przypadku konieczności wejścia do lokalu (w czasie nieobecności użytkownika) lub wolnostanu stanowiącego własność Gminy Bytom w celu usunięcia awarii.

Pismo ZDW.543.2.2017.JD