Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy oraz lista rezerwowa z programu Mieszkania dla młodych – 4 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Bytomia lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy wyznaczonych do IV edycji programu „Mieszkania dla młodych”.

Osoby ujęte do poniższej listy, winny pozostawać w stałym kontakcie z Bytomskimi Mieszkaniami, celem uzgodnienia dalszych formalności w sprawie.

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

ADRES LOKALU NR WNIOSKU NAZWISKO I IMIĘ WNIOSKODAWCY ILOŚĆ PUNKTÓW
Gwarków Tarnogórskich 5c/7 10 P***** W******, P***** B****** 75
Myśliwska 1a/1 13 K********* M*****, W******** K******** 55
Rudzkiego 18/1 38 B******* T****, L****** M****** 70
Prokopa 6a/7 3 S********** P*****, O**** A***** 70
Tuwima 9a/16 14 S******* A*******, S****** M***** 75
Tuwima 6a/6 5 K****** A***, K***** D***** 70
Matejki 31/11 9 K****** D***** 35
Matejki 50/3 12 Ś******* K********, P******** D******* 70
Broniewskiego 3/13 41 S****** M****, S******* M***** 70
Krupińskiego 9/2 46 G**** A*********, Ć******* P***** 70
Piekarska 94/16 35 M***** A***, C****** A*** 65
Smolenia 9/15 2 G****** N******, G****** K****** 30

Ponadto Bytomskie Mieszkania informują, iż po przeprowadzeniu procedury kwalifikacji wniosków oraz po złożeniu oświadczeń priorytetów osób ubiegających się o zawarcie umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy, pozostało 5 wolnych lokali przyjęciem których nikt nie był zainteresowany. W związku z powyższym została przygotowana lista rezerwowa osób, które będą mogły ubiegać się o przedmiotowe lokale. Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie obowiązują normy metrażowe. Przy przydziale konkretnego lokalu decydować będą uzyskane punkty oraz data i godzina złożenia wniosku do pierwszego etapu.

LISTA REZERWOWA OSÓB MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE LOKALU DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY


Lista wolnych lokali wraz z terminami ich oględzin.

Jagiellońska 25/11 – 2 piętro
Podgórna 8/1 –1 piętro
Witczaka 61/3 – 1 piętro
Świętochłowicka 7/14 –3 piętro
Palińskiego 9/12 – 3 piętro

UWAGA !!!
Zakres prac remontowych koniecznych do wykonania w ww. lokalach będzie udostępniony podczas oględzin lub w siedzibie tut. jednostki w pok. nr 17.

Osoby ujęte do listy rezerwowej, zainteresowane otrzymaniem lokalu z ww. listy winny złożyć pisemne oświadczenie priorytetów dotyczące gotowości przyjęcia i wyremontowania lokali. Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2016 roku do godziny 1500.

Druk oświadczenia