Godziny urzędowania jednostki 14 Sierpnia.

„BYTOMSKIE MIESZKANIA INFORMUJĄ, IŻ W DNIU 14 SIERPNIA 2017r. (TJ. PONIEDZIAŁEK) JEDNOSTKA BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.
(za wyjątkiem Działu Lokalowego (pok. 16a) w którym przyjmowane są wnioski osób ubiegających się o przyznanie lokalu do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, który będzie czynny do godz. 17.30)”