Odwołanie przetargu wydzierżawy części ściany budynku z przeznaczeniem na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych

Zgodnie z § 9 ust.2 Zarządzenia nr 1/VIII/2014 Dyrektora Jednostki Budżetowej – Bytomskie Mieszkania z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 1/V/2014 z dnia 19 maja 2014 roku, w sprawie : zasad udostępniania powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom, w celu umieszczania na nich tablic i urządzeń reklamowych. Odwołuję przetarg z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia części ściany budynku z przeznaczeniem na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych przy ulicy Chorzowskiej 11 o powierzchni 70 m2.