Ankieta dotycząca wariantu podziału kolorystycznego i kolorystyki elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 54b

Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi
dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom.
INFORMACJA O PROJEKCIE
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
ANKIETA

dotycząca wariantu podziału kolorystycznego i kolorystyki elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 54b

WYNIKI ANKIETY