2 listopad 2017 r., Bytomskie Mieszkania nieczynne.

Bytomskie Mieszkania z siedzibą przy ul. Zielnej 25b uprzejmie informują, że na podstawie art. 130 §2 Kodeksu pracy oraz Zrządzenia nr 2/XII/2016 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 20 grudnia 2016 r., dzień 2 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, w związku z tym jednostka oraz Punkty Obsługi Mieszkańców w tym dniu będą nieczynne.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.