Konsultacje społeczne

Informujemy, że w dniach od 3 grudnia 2017 r. do 23 stycznia 2018 r. organizowane będą konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie wypracowanie pomysłów (w formie koncepcji) na zagospodarowanie przestrzeni publicznych usytuowanych:

  • Plac Drzymały usytuowany pomiędzy budynkami przy ul. Pasteura 1-1a, 2-2a, 3-3a, Huty Julia (dawna Piecucha) 2-2a, 4-4a, 6-6a-6b, Konstytucji 45, 47;
  • Teren pomiędzy budynkami przy ul. Stalowej 2-2a ,3-3a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 7-7a;
  • Teren pomiędzy budynkami przy ul. Huty Julia 10 (dawna Piecucha), Stalowa 1, Pasteura 4-4a;
  • Teren pomiędzy budynkami przy ul. Huty Julia (dawna Piecucha) 5-5a, 7-7a, 9-9a;
  • Teren pomiędzy budynkami przy ul. Huty Julia (dawna Piecucha) 12, 12a;
  • Teren przy ul. Zabrzańskiej 126;
  • Teren przy ul. Konstytucji 31a;
  • Teren przy ul. Konstytucji 38.

Konsultacje obejmować będą swym zakresem:
spacery badawcze (10-11 grudnia 2017 r.);
warsztaty (9 stycznia 2018 r.);

Ponadto prowadzone będą w dniach 3-4 grudnia 2017 r. wywiady z mieszkańcami, a w dniach 10-11 grudnia 2017 r. działał będzie punkt konsultacyjny.

Jednocześnie, w dniach od 10 grudnia 2017 r. do 23 stycznia 2018 r. zbierane będą uwagi pisemne.

Wnioski i uwagi w postaci papierowej będzie można składać:
– w Punkcie Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań nr 3, przy ul. Baczyńskiego 1, w godzinach pracy: pon. 7:30 – 17:30; wt. – pt.  7:30–15:30.
– drogą elektroniczną, na adres: bobrekodnowa@studium.waw.pl

Spacery badawcze:
W niedzielę 10 grudnia 2017 r. odbędzie się spacer badawczy, który wyruszy spod kościoła pw. Świętej Rodziny przy ul. Konstytucji 24  o godzinie 12:00. W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 spod Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. M. Rataja 3 rozpocznie się spacer badawczy, adresowany do dzieci.

Warsztaty:
9 stycznia 2018 r. odbędą się warsztaty, w czasie których zostaną wykorzystane dwu i trójwymiarowe rysunki przedstawiające elementy koncepcji, a także ilustracje i schematy – wypracowane na podstawie zebranych wcześniej informacji. Warsztaty adresowane do dzieci odbędą się w sali Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy M. Rataja 3 o godzinie 15:30. W tym samym miejscu o godzinie 18:00 odbędą się warsztaty dla młodzieży i dorosłych.

Punkt konsultacyjny:
Punkt będzie ulokowany w pobliżu:
– kościoła pw. Świętej Rodziny przy ul. Konstytucji 24 (w niedzielę 10 grudnia 2017 r., po mszy świętej
o 11:00);
– sklepu „Biedronka” przy ul. Konstytucji 37, (w niedzielę 10 grudnia 2017 r. w późniejszych godzinach);
– Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. M. Rataja 3 (w poniedziałek 11 grudnia 2017 r.).

Zagospodarowanie terenu będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.