„Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom.”

Beneficjent: Bytom – Miasto Na Prawach Powiatu
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Tytuł projektu: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom.

Cele projektu:
– usunięcie niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska zamieszkania,
– poprawa warunków zamieszkania,
– zwiększenie efektywności energetycznej zabudowy mieszkaniowej.

Planowane efekty:
– zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta,
– zmniejszenie zużycia energii cieplnej,
– lepsza jakość powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną,
– niższe koszty remontów bieżących,
– dostosowanie do przepisów prawa,
– estetyczna zabudowa mieszkaniowa miasta,
– wzrost świadomości społecznej, w tym ekologicznej mieszkańców,
– wzrost atrakcyjności miasta.

Wartość projektu: 1500000,00 zł
Wartość dofinansowania: 655947,52 zł