Raport z konsultacji w sprawie rewitalizację części dzielnicy Bobrek

W terminie od grudnia 2017 do stycznia 2018 r. miały miejsce konsultacje społeczne projektu zagospodarowania przestrzeni, będącego częścią przedsięwzięcia mającego na celu rewitalizację części dzielnicy Bobrek, planowanego do dofinansowania ze środków unijnych.
Poniżej raport z konsultacji.

Raport