Koniec z azbestem

Koniec z azbestem

Bytomskie Mieszkania przystępują do kolejnego punktu projektu mającego na celu likwidację azbestu z budynków stanowiących własność Gminy. Dzisiaj tj. 5 marca br. kolejny budynek w mieście zostanie przekazany profesjonalnej firmie do demontażu tych niebezpiecznych materiałów, a także kompleksowego remontu dachu. Ruszają prace przy ul. Stalmacha 5.

– Naszym celem jest usunięcie między innymi niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska zamieszkania, a także zwiększenie efektywności energetycznej zabudowy mieszkaniowej – mówi Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji Bytomskich Mieszkań.

Bytomskie Mieszkania realizują projekt pn. „Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT. Łączna wartość projektu
1 770 000 zł. Planowane w umowie dofinansowanie – 655 947 zł. – Efektem powyższych działań ma być m.in. zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a także niższe koszty remontów bieżących – wylicza Bąk.

Projektem objęte zostały budynki przy ul. Armii Krajowej 54 b, ul. Olszewskiego 15 oraz przy wspomnianej ul. Stalmacha 5. – Prace przy pierwszej z w/w ulic zostały już zakończone. Teraz nadszedł czas na kolejne –  dodaje kierownik Działu Rewitalizacji. W budynku przy ul. Stalmacha obok demontażu azbestu przeprowadzony zostanie także kompleksowy remont dachu. Zgodnie z zawartą umową – wykonawca /bytomska firma/ ma 45 dni na realizację tego zadania. Omawiana inwestycja wykonywana jest w formule „Projektuj i Buduj”, co zobowiązuje wykonawcę do przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych zgód i zezwoleń oraz rzeczowej realizacji.


na zdjęciach budynek przy ul. Armii Krajowej 54b przed i po remoncie

Alsza
Bytomskie Mieszkania