Rozłóż zadłużenie za lokal gminny na raty

Rozłóż zadłużenie za lokal gminny na raty

Jeśli posiadasz zadłużenie w opłatach za lokal gminny i nie masz możliwości  w całości go spłacić, to… rozłóż je na dogodne raty, które zostaną dopasowane do Twoich możliwości finansowych! Ponadto poprzez spłatę zaległości w ratach zatrzymasz machinę dalszego naliczania odsetek od posiadanego długu.

Kto może, z tego skorzystać?

  • Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, a dochody lub ich brak nie pozwalają na spłatę zadłużenia w całości.

Od czego zacząć

  • należy wypełnić wniosek o rozłożenie zaległości na raty (tutaj do pobrania) lub odebrać go osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców (POM-y) lub Dziale Windykacji, a następnie
    złożyć go w odpowiednim POM-ie,
  • w przypadku braku wpłat za zajmowany lokal należy dokonać wpłaty trzech kolejnych opłat za zajmowany lokal lub też dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości trzykrotności naliczonych opłat,

oraz przedstawić

  • dokumenty dotyczące dochodu uzyskanego przez wszystkich pełnoletnich członków danego lokalu w okresie ostatnich 6 miesięcy pomijając miesiąc, w którym składa się wniosek,
  • w przypadku braku dochodów potrzebne będzie zaświadczenie o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • osoby pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie składają zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń,
  • emeryci i renciści przedkładają zaświadczenie z ZUS także za ostatnie 6 miesięcy, pomijając miesiąc, w którym składa się wniosek lub ostatnie dwie decyzje o przyznanym uprawnieniu,
  • w przypadku pobierania alimentów należy przedłożyć wyrok sądu ustalający ich wysokość.

Do postępowania warto także przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną czy socjalno-bytową, tj. dokumentację medyczną, techniczną dotyczącą stanu mieszkania.

Gdzie dostarczyć dokumenty?
Z kompletem ww. dokumentów należy stawić się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do Działu Windykacji Bytomskich Mieszkań  – ul. Armii Krajowej 54b.