Lokal na kulturę

Lokal na kulturę

Lokal użytkowy będący w zasobach Bytomskich Mieszkań będzie można wynająć bądź wydzierżawić, w celu dalszego zagospodarowania na działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą. Cena w początkowym okresie za 1 m² to……złotówka.

Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Wystarczy mieć pomysł, stanąć do konkursu i zawalczyć o lokal na preferencyjnych zasadach finansowych – mówi Grażyna Bujnicka – Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Przyszli najemcy stanąć jednak muszą do konkursu ofert. Podstawową formą działalności prowadzonej w lokalu ma być działalność kulturalna, artystyczna lub twórcza. Komisja konkursowa będzie powoływana przez prezydenta miasta Bytomia.

Z oferentem, który konkurs wygrał zostanie zawarta umowa najmu/dzierżawy umożliwiająca wykonanie ewentualnych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych w lokalu. Określony zaś w umowie termin wykonania remontu lokalu będzie uwzględniać okres zadeklarowany w ofercie jednak nie może przekraczać 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Przez ten okres symboliczny czynsz wyniesie 1 zł netto za m². Po okresie remontu będzie obowiązywać stawka w wysokości kosztów utrzymania lokalu w nieruchomości (liczone odrębnie dla każdej nieruchomości) + opłaty niezależne od właściciela.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wynajęcie lub wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu czynszowego. Jeśli lokal użytkowy nie znalazł oferenta w 2 kolejnych przetargach, pustostany lokali wynajmuje się lub wydzierżawia się w trybie negocjacji.

Aktualnie jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania zarządza 1665 lokalami użytkowymi.

Tu warto przypomnieć, że Gmina poprzez swoją jednostkę tzn. Bytomskie Mieszkania wystawia wolne lokale użytkowe w trybie otwartego przetargu czynszowego. Aktualnie stawka wywoławcza waha się od 8 do 20 złotych za m² powierzchni lokalu. Uzależniona jest od strefy, w której lokal się znajduje. Na cenę wpływa też fakt, czy lokal jest od frontu budynku czy w oficynie.

Uchwałę umożliwiającą wprowadzenie programu „Lokal na kulturę” podjęli bytomscy radni /sesja 15 kwietnia br./. Projekt czeka obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja o konkursie zamieszczana będzie na stronach Bytomskich Mieszkań.