Prace na Siemianowickiej trwają

Prace na Siemianowickiej trwają

Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej wchodzi w kolejną fazę robót. Zgodnie z podpisaną umową, w przyszłym roku w marcu budynek ma zostać oddany do użytku. Umowa na „ kompleksową przebudowę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105b w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną” została podpisana 14 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Bytom /działającą poprzez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania/, a spółką z o.o. z Siemianowic Śląskich.

Zgodnie też z zapisami umowy wykonawca zobowiązał się do 14 marca 2020 roku zakończyć remont budynku.- Wykonano już prawie 60 proc. zaplanowanych robót, m.in.: nowe otwory pod stolarkę okienną, jak i jej montaż, izolację ścian fundamentowych czy też montaż stalowych elementów konstrukcyjnych – mówi Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji Bytomskich Mieszkań. Planowany zakres robót obejmuje jeszcze m.in.: wykonanie klatki schodowej, wprowadzenie komunikacji pionowej w formie dźwigu osobowego, budowę pionów wentylacyjnych, wykonanie nowych tynków ścian i sufitów czy też wymianę podłóg i posadzek. Teren wokół nieruchomości będzie także zagospodarowany. W planach jest również utworzenie mi.in parkingu, placu zabaw, dróg dojazdowych, placyku gospodarczego. Nasadzona ma też być tzw. zieleń niska. Docelowo budynek będzie miał 54 mieszkania z pełnym węzłem sanitarnym.

Budynek  przy ul. Siemianowickiej 105b został przejęty przez gminę Bytom od osoby prawnej w 2015 roku. Dwa lata później / 2017 rok/ miasto pozyskało na remont dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, który pokryje do 45% kosztów inwestycji. Dzięki temu Bytomskie Mieszkania, które odpowiadają za realizację inwestycji mogły przystąpić do procedury przetargowej. Zakończyła się ona podpisaniem w sierpniu ubiegłego roku  umowy na remont budynku przy ul. Siemianowickiej 105b.Zgodnie też z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego remont dwóch kolejnych budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105 e ma rozpocząć się do września 2019.

Kompleksowa modernizacja, tych trzech budynków wyniesie 20,7 mln złotych. Gmina zyska 163 nowe mieszkań. Zgodnie z umową remont pozostałych dwóch budynków ma rozpocząć się do 9 września br.