Przeszło 70 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny powstanie w Bytomiu

Przeszło 70 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny powstanie w Bytomiu

Do końca 2020  roku w Bytomiu powstanie 67 lokali mieszkalnych o standardzie socjalnym,  5 lokali wspomaganych oraz 2 Centra Usług Społecznych. Bytomskie Mieszkania, jako realizator projektu rusza z przetargami.

Projekt zgłoszony został w ramach poddziałania 10.2.3 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – Obszar Strategicznej Interwencji”. Całość realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” . Łączna wartość projektu to 16.082.815,80 zł złotych brutto. Dofinansowanie w wysokości 15.990.500,31 złotych brutto.

Przedmiotem w/w projektu jest utworzenie dwóch Centrum Usług Społecznych. Jedno siedzibę będzie miało w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 39, a drugie przy
ul. Piłsudskiego 21. Zgodnie z planem budynki przejdą kompleksowy remont zarówno tzw. części wspólnej, jak i poszczególnych pomieszczeń. Zagospodarowane będzie także otoczenie wokół budynków.

Budynek przy ul. Piekarskiej 39 docelowo przeznaczony będzie pod potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W budynku przy ul. Piłsudskiego 21 parter i pierwsze piętro zajmie Bytomskie Centrum Wsparcia. Pozostała część budynku  /I i III piętro/ będzie do dyspozycji podmiotu wyłonionego w trybie konkursowym.

Bytomskie Mieszkania, jako realizator projektu wyremontuje także 31 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny i 5 lokali wspomaganych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 21 /3 lokale/, ul. Siemianowickiej 29 /11 lokali/, a także przy ul. Witczaka 7 /oficyna 6 lokali/, Żeromskiego 3 / oficyna 8 lokali/  i Kochanowskiego 15  /8 lokali/.
Tu warto zaznaczyć, że mieszkania wspomagane  to forma usług społecznych kierowanych do osób wymagających wsparcia, by móc prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej, w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów, osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub osób bezdomnych.

Lokale przy wymienionych wyżej adresach zostaną w całości wyremontowane. Otoczenie budynków zostanie zagospodarowane.

Kolejne 36 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny powstanie m.in. przy ul. Alojzjanów, Brzezińskiej, Chełmońskiego, Fałata, Kochanowskiego, Miarki, Orląt Lwowskich, Piekarskiej, Piłsudskiego, Siemianowickiej, Smolenia, Witczaka i Żeromskiego.

Zakończenie w/w realizacji zaplanowano na koniec IV kwartału 2020 roku.