Pierwsze wezwania do zapłaty trafiły już do dłużników.

Pierwsze wezwania do zapłaty trafiły już do dłużników.

Dział Windykacji Bytomskich Mieszkań sporządził  już przeszło 250 wezwań do zapłaty z adnotacją dotyczącą wpisu do Krajowego Rejestru Długów. Pierwsze wezwania trafiły już do dłużników zalegających z opłatami za zamieszkiwane lokale. Po 30 dniach od ich wysłania nastąpi weryfikacja dłużnika pod kątem wpisania go do Krajowego Rejestru Długów. Kolejne wezwania już przygotowane.

Przypomnijmy. 9 maja br. Bytomskie Mieszkania podpisały umowę o  współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

Wszyscy, którzy zalegają miastu z opłatami za lokale gminne lub użytkowe mogą mieć poważne kłopoty. Zadłużenie z tytułu opłat należnych miastu za lokale gminne wynosi ponad 374 mln złotych (stan na 31.12.2018r.). Wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów  sprawia, że trudniej jest wziąć mu kredyt czy kupić coś na raty. – Na to samo muszą być przygotowani lokatorzy bytomskich mieszkań komunalnych, jak i najemcy/użytkownicy lokali użytkowych  uchylający się od swoich obowiązków – mówi Grażyna Bujnicka – Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań..

Do Krajowego Rejestru Dłużników może być wpisany np. lokator, który ma zadłużenie wobec gminy na co najmniej 200 złotych, albo przedsiębiorca z zadłużeniem, na co najmniej 500 złotych.

Wystarczy zalegać 30 dni w opłatach, by otrzymać wezwanie do zapłaty.  – Jeżeli w ciągu 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty nie ureguluje się należności, to mamy podstawę by wpisać dłużnika do KRD – mówi Sonia Ilga, kierownik Działu Windykacji Bytomskich Mieszkań. Przewidywany czas dokonania pierwszych wpisów to koniec sierpnia 2019r.

Do rejestru może być również wpisany dłużnik, którego zadłużenie zostało już zabezpieczone tytułem wykonawczym.