10 lokali do remontu… tygodniowo

10 lokali do remontu… tygodniowo

202 wolne lokale przeznaczone do remontu na koszt własny przyszłego najemcy wystawiły Bytomskie Mieszkania w ciągu sześciu miesięcy tego roku. Przez cały ubiegły rok wykaz obejmował 225 lokali. 

– Lista oczekujących na lokal jest bardzo długa. Nierzadko czeka się latami. Musieliśmy przyśpieszyć. Przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację naszych zasobów. Podjęte zostały bardziej radykalne działania w odzyskiwaniu lokali czy też sprzątaniu tzw. pustostanów. W przeciągu kilku miesięcy wystawiliśmy tyle mieszkań, ile przez cały ubiegły rok – mówi Grażyna Bujnicka –Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań. Tu warto zaznaczyć, że Bujnicka – Moździerz funkcję dyrektora pełni od połowy stycznia br.

Od stycznia br. do 22 lipca br. przeznaczono 202 lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Średnio wystawianych jest ok. 33 lokali w miesiącu czyli około 9-10 w tygodniu.

– Wolne lokale mieszkalne pozostające w naszej dyspozycji i możliwe do dalszego zagospodarowania na rzecz osób oczekujących pozyskujemy w głównej mierze z tzw. ruchu ludności – wyjaśnia Barbara Rak, kierownik Działu Lokali Mieszkalnych w Bytomskich Mieszkaniach. Są to m.in. lokale przekazane przez najemcę /protokołem zdawczo-odbiorczym/, zwolnione po zgonie dotychczasowego użytkownika czy też odzyskane w wyniku eksmisji.

Bytomskie Mieszkania, w każdy poniedziałek o godz. 9.00 podają do publicznej wiadomości wykaz adresowy lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Informacje zamieszczane są równolegle na stronie internetowej jednostki, jak i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Lokale usytuowane są w rożnych dzielnicach miasta. Zróżnicowany jest standard, metraż i wyposażenie techniczne, a to przekłada się na różny zakres prac remontowych koniecznych do przeprowadzenia.

Informacje ujęte w wykazie na temat każdego lokalu pozwalają osobom zainteresowanym  na dokonanie wstępnej weryfikacji pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Po oględzinach zaś konkretnego lokalu czy też lokali, na złożenie oświadczenia ze wskazaniem konkretnego mieszkania.

Ponad 2100 osób/rodzin jest na liście osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Mowa tu o osobach nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu. Dodatkowo na odrębnej liście oczekujących są 133 osoby/rodziny posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Bytomskie Mieszkania w zarządzie mają niespełna 12 tysięcy lokali mieszkalnych i 1600 lokali użytkowych.