Powstaną kolejne mieszkania socjalne

14 lokali socjalnych/wspomaganych powstanie w Śródmieściu i na Rozbarku. W planach jest także modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14. Powstanie tu  Centrum Usług Społecznych, czyli Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Bytomskie Mieszkania, jako realizator projektu rusza z przetargami. Lokale socjalne/wspomagane (mieszkania wspomagane  to forma usług społecznych kierowanych do osób wymagających wsparcia, by móc prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej, w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów, osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub osób bezdomnych) mają być utworzone przy ul. Siemianowickiej 14 na II piętrze budynku. Tu zaplanowano remont całego budynku wraz z lokalami. Kolejne lokale powstaną przy ul. Żeromskiego  oficyna (remont całego budynku wraz z lokalami), przy ul. K. Miarki  (remont tylko lokalu), przy ul. Witczaka (remont tylko lokalu), a także przy ul. Strzelców Bytomskich  (remont tylko lokalu).

W planach jest także utworzenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Siemianowickiej 14. Cały budynek przejdzie gruntowny remont. Zagospodarowane zostanie także otoczenie wokół. Parter i I piętro budynku przeznaczone jest do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WSL dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W budynku powstanie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na II piętrze utworzone zostaną lokale wspomagane.

Projekt dotyczący budynku i lokali realizowany będzie w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz usług społecznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączna wartość projektu to 4.524.070.78 złotych brutto, z czego 2 670 560 zł brutto, to dofinansowanie. Inwestycje planuje się zakończyć, w czwartym kwartale 2020 roku.

Przypomnijmy, że obok wyżej wymienionych lokali do końca 2020  roku w Bytomiu powstanie 67 lokali mieszkalnych o standardzie socjalnym,  5 lokali wspomaganych oraz 2 Centra Usług Społecznych. Całość realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” . Łączna wartość tego projektu to 16.082.815,80 zł złotych brutto. Dofinansowanie w wysokości 15.190.500,31 złotych brutto.