Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 b podają wyniki I edycji konkursu ofert na najem lub dzierżawę lokali użytkowych przeznaczonych do dalszego zagospodarowania na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, twórczą pod nazwą „Lokal na kulturę”, przeprowadzonego
w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 221/19 Prezydenta Bytomia z dnia 15 maja 2019 r.

Konkurs został ogłoszony w dniu 15 lipca 2019 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 sierpnia 2019 r. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 13 sierpnia 2019 r., w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b.

W wyniku konkursu lokal użytkowy przy ul. Powstańców Warszawskich 16/46 uzyskała:

„Matrioszko” Agata Maciejaszek ul. Goethego 16a/7 41-800 Zabrze;

NIP 648-256-79-54 Regon 380126821

Zaproponowany przez Panią Agatę Maciejaszek zakres działalności polega na prowadzeniu warsztatów oraz showroomu w temacie „Upcyklingu” i „Zero Waste” – przetwarzanie odpadów na rzeczy użytkowe i artystyczne, co zaowocuje zmniejszeniem produkcji odpadów.

Zawarto umowę dzierżawy na okres 10 lat na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej.

Na lokal użytkowy przy ul. Moniuszki 7/15 ofertę złożyła:

REGISTER Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ul. Piłsudskiego 71/3

Ofertę odrzucono z przyczyn formalnych.

Na lokal użytkowy przy ul. Krawieckiej 2/17 ofertę złożyła:

NAJWIDOCZNIEJ.COM Agencja Impresaryjno Reklamowa Izabela Królczyk 41-933 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 246a/3
.

Zaproponowana przez Panią Izabelę Królczyk działalność polega na organizacji eventów artystycznych
i kampanii marketingowych, pozyskiwania sponsorów, organizowaniu warsztatów, wystaw, kameralnych koncertów, spotkań z gwiazdami ze świata sztuki, muzyki, i sportu oraz pomocy przy wydawaniu płyty i książek wraz  z działalnością dodatkową tj. sprzedażą prac artystów, które powstały w ramach działalności „Kopalni Diamentów Bytom”

Zawarto umowę dzierżawy na okres 10 lat na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej
i handlowej. Pani Izabela Królczyk odstąpiła od realizacji postanowień umowy.