Zabytkowe osiedle zostanie zrewitalizowane.

Zabytkowe osiedle „Kolonia Zgorzelec” w Bytomiu zostanie zrewitalizowane. Dzisiaj tj. 25 października br. Grażyna Bujnicka – Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań podpisała stosowną umowę z wykonawcą robót.

Kolonia Zgorzelec – to kolonia robotnicza zbudowana w latach 1897–1901. Położona jest w Bytomiu–Łagiewnikach. Powstała z inicjatywy Huberta von Tiele-Wincklera na zamówienie Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa oraz dla pracowników pobliskiej ówczesnej Huty Hubertus. W 1994 roku osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków.

Na kolonię składają się 34 wolnostojące familoki dwu- i czterorodzinne. Obecnie 14 budynków wyłączonych jest z użytkowania.

Dzięki podpisanej dziś umowie z inwestorem – 5 budynków /na początek/ zostanie wyremontowanych. Docelowo w trzech budynkach nr 10-, 11- oraz 14 będą po dwa mieszkania po około 50 metrów kwadratowych, a w budynkach o numerach 12- i 13 utworzone zostaną po cztery mieszkania o podobnym metrażu. Inwestor ma 18 miesięcy na oddanie wyremontowanych budynków od dnia podpisania umowy.

Rewitalizacja zabytkowego osiedla jest możliwa dzięki dofinansowaniu pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 28.907.932,40 zł brutto, w tym dofinansowanie to 24.166.081,54 zł. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana pod koniec czerwca br. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, a Miastem Bytom.

Koszt remontu pięciu wspomnianych wyżej budynków to ponad dziewięć milionów złotych.

Remont budynków obejmować będzie m.in. remont klatek schodowych, dachów oraz montaż stolarki otworowej, a także wydzielenie łazienek i montaż centralnego ogrzewania.

W przygotowaniu są dalsze postępowania przetargowe na remont pozostałych budynków.

Aleksandra Szatkowska

BM