Nowy dyrektor Bytomskich Mieszkań

Monika Trzcionkowska wygrała konkurs na dyrektora Bytomskich Mieszkań.
Funkcję objęła 5 listopada br.

Nowa pani dyrektor z wykształcenia jest mgr inż. architektem. Studia magisterskie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – Wydział Architektury i Urbanistyki. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Prawa i Administracji w zakresie Administracji
i Zarządzania. Jest stypendystką Departamentu Stanu USA w zakresie stażu zawodowego w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych w USA – International Visitors Leadership Program.

Posiada nieograniczone uprawnienia budowlane do projektowania architektonicznego, a także uprawnienia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nowy dyrektor ma 25 letnie doświadczenie w pracy samorządowej.

Do 4 listopada Monika Trzcionkowska pełniła funkcję głównego specjalisty Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. W zakresie jej obowiązków było m.in. planowanie,
jak i nadzorowanie gminnych inwestycji. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracowała w rodzinnym mieście tj. Tarnowskich Górach w Urzędzie Miejskim. Drogę zawodową M. Trzcionkowska zaczęła od najniższego stanowiska urzędniczego – młodszego referenta w Referacie Rozwoju Miasta Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Przez kolejne lata sukcesywnie łączyła swoje zainteresowania z wykształceniem. W Urzędzie Miejskim pełniła funkcje m.in. głównego specjalisty Wydziału Inwestycji i Remontów, kierownika Referatu Promocji Miasta, inspektora Wydziału Architektury, Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego. Piastowała także stanowiska w Referacie Zagospodarowania i Rozwoju Miasta.

Po raz trzeci pełni funkcję nadzorczą nad Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” w Tarnowskich Górach. Aktualnie jest Przewodniczącą Komisji Rady Nadzorczej ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Jako architekt wykonała szereg projektów i realizacji renowacji elewacji zabytkowych kamienic w Tarnowskich Górach, Bytomiu (m.in.: kamienica przy ul. Dworcowej 11; ul. Dworcowej 25-27; ul. Piłsudskiego 7),
jak i w okolicznych miastach. Za projekty otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Po udziale w międzynarodowym projekcie rewitalizacji byłego klasztoru Dominikanów w San Giminiano została ekspertem Fundacji Romualdo del Bianco we Florencji. W 2018 roku uzyskała nominację do nagrody „Modernizacja Roku 2017” za projekt Rozbudowy Bazy Sportowej na Terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piekarach Śląskich.

Współpracowała w działaniach na rzecz wpisania podziemi bytomsko-tarnogórskich na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (wpisano w 2017 r.) oraz w pracach na rzecz wpisania miasta Tarnowskie Góry na listę bezpiecznych wspólnot SAFE COMMUNITIES Światowej Organizacji Zdrowia WHO (wpisano w 2008 r.). Za te ostatnie w 2012 roku otrzymała brązowy medal Rzeczpospolitej Polskiej „Za zasługi dla obronności kraju”.

Od wielu lat współpracuje przy organizacji imprez miejskich m.in. Śląskie Manewry czy Parada Pojazdów Zabytkowych (główny organizator Miasto Bytom).

Jest członkiem Stowarzyszenia stypendystów Departamentu Stanu USA „Alumni”, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, sekcji Ochrony i Penetracji Podziemi oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Internetu OSADANET.

Interesuje się wykorzystywaniem w miastach ekologicznych systemów OZE.

Prywatnie uwielbia giełdę staroci w Bytomiu oraz…. koty. Wolny czas spędza aktywnie /w zależności od pory roku/ jeździ na rowerze i na nartach. Nowa dyrektor, jako miłośnik kuchni regionalnej gorąco poleca / w okresie święta św. Marcina tj. listopad/, na nowo odkrywane na Śląsku tradycyjne danie – pieczoną gęś, w jej ulubionej wersji – z sosem śliwkowym.