Mieszkańcy deklarowali – miasto zaproponuje lokale

Trwają prace nad przygotowaniem listy lokali dla mieszkańców Bobrka, którzy już kilka miesięcy temu zadeklarowali chęć wyprowadzki z dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Dla nas nie ma gorszych i lepszych dzielnic, ale faktem jest, że to mieszkańcom Bobrka przyszło się borykać z uciążliwościami związanymi z poprzemysłowym charakterem dzielnicy i nielegalnym procederem składowania odpadów – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Biorąc pod uwagę skalę problemu, zdecydowaliśmy, że należy dać mieszkańcom możliwość wyboru.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku prezydent Mariusz Wołosz zaprosił do rozmowy mieszkańców ulic Stalowej, Pasteura, Konstytucji oraz Huta Julia. Poruszono wtedy kwestię konieczności aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji i zwrócono uwagę m.in. na rażące niedoszacowanie planowanych w Bobrku projektów. Powodem tych problemów był fakt, iż część projektów zdezaktualizowała się ze względu na zmiany makrostrukturalne takie, jak: spadek bezrobocia. Niektóre nie zostały gruntownie przemyślane już na etapie przygotowywania wniosku.

Zainteresowanym przybliżono wówczas kwestie obowiązujących w rejonie ul. Pasteura decyzji środowiskowych dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów oraz przeprowadzanych tam kontroli. Zaznaczono także, że pieniądze dla Bobrka nie przepadną, a projekt rewitalizacji będzie realizowany w innej części tej dzielnicy. Wówczas też za pośrednictwem ankiety pytano mieszkańców tych ulic czy nadal chcą mieszkać w tym rejonie Bobrka. Wynika z nich, iż większość respondentów gotowa jest przenieść się do innych lokali.

Bytomskie Mieszkania rozpoczęły działania zmierzające do realizacji procedury związanej ze wskazaniem lokali mieszkalnych osobom, które w kwestionariuszach wyraziły zainteresowanie przeprowadzką do innej dzielnicy lub w inny rejon Bobrka. Od początku przyszłego roku, w miarę pozyskiwania odpowiednich wolnych lokali mieszalnych, Bytomskie Mieszkania będą przedstawiały pierwsze propozycje lokali mieszkańcom ulic Stalowej, Pasteura, Konstytucji oraz Huta Julia, którzy gotowi są na przeprowadzkę – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta.

Co ważne, zadłużenie czynszowe będzie jednym z istotnych czynników branych pod uwagę przy możliwości skorzystania z tej opcji. Zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji zakłada także rewitalizację Bobrka. W Bobrku w budynkach Nowej Kolonii Robotniczej powstaną 54 mieszkania, wyburzone zostaną zniszczone oficyny, a tereny wokół remontowanych budynków zostaną zagospodarowane. Budynek przy parafii Św. Rodziny zostanie zaadaptowany na potrzeby Klubu Seniora, powstanie też nowy plac zabaw