Umowa podpisana

Umowa podpisana

Dzisiaj tj. 30 stycznia br. w siedzibie Bytomskich Mieszkań podpisano umowę na projekt i kompleksowy remont budynku przy ul. Piekarskiej 39. Docelowo utworzone tu będzie Centrum Usług Społecznych.

– Od lat ten budynek stoi pusty i tym samym niszczeje. Teraz rozpocznie się jego kompleksowy remont – mówi Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji w Jednostce Budżetowej Bytomskie Mieszkania. Zgodnie z podpisaną umową czas trwania prac projektowych i rzeczowej realizacji powinien wynieść 18 miesięcy.

Budynek jest trzy kondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa wynosi ok.. 900m2. W zakresie prac remontowych jest kapitalny remont zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku z dostosowaniem pod nową funkcję, jaką będzie Centrum Usług Społecznych.

Remont tego budynku jest częścią większego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 16 082 815,80 zł, przy czym dofinansowanie UE to ponad 13,5 mln zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie w Śródmieściu i Rozbarku 2 Centrów Usług Społecznych oraz 36 lokali o charakterze socjalnym/wspomaganym, a także remont 4 innych budynków w Śródmieściu Bytomia.

Celem jest zaś zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych i wspomaganych.

Koszt remontu tylko tego budynku wyniesie 4.728.260,00 zł brutto.