Szanowni Państwo

O G Ł O S Z E N I E

 

BYTOMSKIE  MIESZKANIA  Z  SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25b  UPRZEJMIE  INFORMUJĄ, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM, W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW W DNIACH 16, 23 I 30 MARCA 2020 R. NIE ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ ADRESOWY WOLNYCH LOKALI DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ORAZ WYKAZ OSÓB WSTĘPNIE  ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYZNANIA WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY.   

PO OKRESIE WSKAZANYM W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU ZOSTANĄ PODANE KOLEJNE INFORMACJE. PROSIMY O POZOSTAWANIE W KONTAKCIE TELEFONICZNYM POD NUMEREM 32 420 17 11 ORAZ SPRAWDZANIE INFORMACJI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BYTOMSKICH MIESZKAŃ archiwum.bm.bytom.pl