Ochrona przed koronawirusem

Ochrona przed koronawirusem

Przypominamy najważniejsze zasady ochrony, sposób postępowania oraz numery telefonów, pod którymi należy kontaktować się w przypadku podejrzenia u siebie koronawirusa.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
• w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
• masz podwyższoną temperaturę,
• kaszlesz i masz duszności.

Co mam robić?

Jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Do czasu otrzymania pomocy odizoluj się od innych ludzi.Przypominamy, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu działa całodobowa infolinia na temat koronowirusa. Informacje można uzyskać po numerami telefonów:605 745 817,609 582 303,695 025 532.

Ważne!
Działa również infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia koronawirusa.

Gdzie szukać sprawdzonych informacji?
Informacje o koronawirusie, znajdziecie Państwo również w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590.

Informacje na temat koronawirusa i działań podjętych przez władze miasta i podległe gminie służby miejskie będą zamieszczane na stronie www.bytom.pl oraz w zakładce Koronawirus – działania i zalecenia. Prosimy o śledzenie komunikatów, jakie będą pojawiały się w związku z koronawirusem w Polsce.

info_tel_psse.jpg

Ważne informacje znajdziecie Państwo również na stronach:

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia – Ochrona przed koronawirusem

Śląski Urząd Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia

Główny Inspektorat Sanitarny


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu

Źródło informacji za: PSSE Bytom/Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu/MinisterstwoZdrowia