Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone

Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone. Nie będzie to rodziło sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot.

Zgodnie z ustawą o własności lokali zebrania wspólnot powinny być zwołane do końca marca br. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi, termin zwołania zebrań może zostać przesunięty.Przełożenie zebrania na termin późniejszy, umożliwiający jego prawidłową i bezpieczną organizację, nie podważy ważności podjętych na nim uchwał.

W razie konieczności pilnego podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały, możliwe jest zebranie głosów właścicieli lokali w drodze indywidualnego zbierania głosów, bez organizowania zebrania właścicieli.

Więcej na stronie Ministerstwa Rozwoju