Informacja dla Lokatorów

Bytomskie Mieszkania informują, że w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXIII/337/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, z dniem 1 marca 2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 11,00 zł/osobę/m-c na 21,50 zł/osobę/m-c.

W związku z faktem, że naliczenie tej opłaty zależne jest od ilości osób zamieszkałych w lokalu konieczne jest informowanie zarządcy o ilości i o ewentualnej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu. Oświadczenie w tej kwestii należy wysłać drogą mejlową do Punktu Obsługi Mieszkańców /adresy mejlowe podane na końcu tekstu/ lub wrzucić do skrzynki pocztowej odpowiedniego Punktu Obsługi Mieszkańców.

Wzór tego oświadczenia jest tutaj dostępny /kliknąć/. W przypadku braku dostępu do internetu należy wypisać oświadczenie odręcznie: imię, nazwisko, Pesel, dokładny adres lokalu, informację od kiedy zamieszkuje się w danym lokalu oraz podać nr telefonu osoby wypełniającej oświadczenie.