Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne ograniczenia

Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne ograniczenia

Ograniczenia w komunikacji publicznej, przemieszczaniu się, w liczbie osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych do pięciu osób, a także utrzymanie wszystkich dotychczasowych obostrzeń i zakazów.

To kolejne ograniczenia, jakie zostały wprowadzone, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Będą one obowiązywać do 11 kwietnia.

Ograniczenia, jakie dzisiaj wprowadzono to między innymi:

 • ograniczenie przemieszczania za wyjątkiem drogi do pracy, sklepu, apteki czy lekarza;
 • ograniczenie przemieszczania za wyjątkiem wolontariatu w walce z koronawirusem;
 • ograniczenie przemieszczania za wyjątkiem niezbędnych spraw życia codziennego;
 • ograniczenia liczby pasażerów w transporcie zbiorowym – dopuszczalna liczba pasażerów to miejsca siedzące podzielone przez dwa;
 • ograniczenia w liczbie osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych do pięciu osób nie licząc kapłanów i osób uczestniczących np. w pogrzebie jako pracownicy zakładów pogrzebowych;
 • dotychczasowe ograniczenia i zakazy nadal obowiązują.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością;
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

 • W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
 • Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych:

 • Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
 • Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.