Szanowni Państwo

O G Ł O S Z E N I E

 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25b UPRZEJMIE INFORMUJĄ, ŻE W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII, W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW DO ODWOŁANIA NIE ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ ADRESOWY WOLNYCH LOKALI DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ORAZ WYKAZ OSÓB WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYZNANIA WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY.

PROSIMY O POZOSTAWANIE W KONTAKCIE TELEFONICZNYM POD NUMEREM 32 420 17 11 ORAZ SPRAWDZANIE INFORMACJI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BYTOMSKICH MIESZKAŃ archiwum.bm.bytom.pl

Podstawa prawna:

§ 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. 2020 poz. 491 ze zm.);

§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566).