APEL

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo oraz uwzględniając ograniczenia w organizacji pracy podmiotów  świadczących usługi na rzecz  Gminy Bytom (w tym również  firmy odbierającej odpady komunalne) zwracamy się do mieszkańców zasobów komunalnych z prośbą o okresowe ograniczenie ilości usuwanych odpadów wielkogabarytowych wystawianych w formie wystawek. Jednocześnie prosimy o przekazywanie informacji o wystawieniu odpadów wielkogabarytowych  w konkretnej lokalizacji adresowej, do poszczególnych POM-ów lub bezpośrednio do Wykonawcy świadczącego usługę wywozu odpadów pod nr tel. 696 452 849, celem ograniczenia czasu zalegania odpadów.