Modernizacja Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Oś priorytetowa IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Beneficjent:  Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Modernizacja Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 21 917 037,94 zł
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości:  21 917 037,94 zł
– dofinansowanie UE  w  wysokości 18 629 482,25 zł
– dofinansowanie budżetu państwa 2 191 703,79 zł
w tym wkład własny 1 095 851,90 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 21 budynkach mieszkalnych,

wielorodzinnych, położonych w Bytomiu pod adresami:

– ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, 60,

– ul. Korfantego 7, 9, 11,

– ul. Matejki 39, 46,

– ul. Staromiejska 2, 3,

– ul. Żeromskiego 6, 14,

– ul. Kochanowskiego 17,

– ul. Witczaka 37, 83, 85,

– ul. Miętkiewicza 5, 7,

– ul. Józefczaka 15.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. spadek emisji CO2 o 86,84%, PM10 o 99,97% oraz zmniejszenie zapotrzebowania na

energię o 75,44%.

Łączne nakłady wyniosą: 21 917 037,94 zł przy dofinansowaniu: 20 821 186,04 zł.

Okres rzeczowej realizacji inwestycji to IV kw. 2019 – I kw. 2023.

Celem projektu jest : Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Bytomiu.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.