WAŻNE

Informujemy, że od 25 maja br. (poniedziałek) zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klienta w Bytomskich Mieszkaniach. Zachowany zostaje  nadal reżim sanitarny na wyznaczonych i zabezpieczonych stanowiskach w strefie wejściowej do budynków.

Mając na względzie rekomendacje służb sanitarnych oraz troskę o wspólne bezpieczeństwo zaleca się nadal, jako podstawową formę kontaktu: telefon, mail, skrzynkę podawczą umieszczoną przed budynkami jednostki, pocztę tradycyjną oraz wcześniejsze omówienie sprawy telefonicznie z pracownikiem właściwego działu.

Do Bytomskich Mieszkań prosimy przychodzić bez osób towarzyszących (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych) oraz o nie używanie telefonów komórkowych podczas wizyty.

Ważne!

Nie należy przychodzić osobiście gdy:

  • występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest się w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje się z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miało się kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W przypadku osób, które nie spełniają  wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych pracownik ma prawo odmówić obsługi takiej osoby.

Osoby przychodzące do Bytomskich Mieszkań powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do budynku należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji ( dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych, jak i bez nich).

W rozwinięciu znajduje się wykaz telefonów bezpośrednich, do wszystkich działów

Bytomskie Mieszkania ul. Zielna 25b tel. (32) 413 00 30-32

    Dział Lokali Mieszkalnych ( lokalowy@bm.bytom.pl ) tel 32-420-17-11

    Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych( regresy@bm.bytom.pl ) tel 32-17-21

    Dział Rozliczeń Mediów ( rozliczenia@bm.bytom.pl ) tel 32-420-17-30 lub 35

    Dział Techniczny ( techniczny@bm.bytom.pl ) tel 32-420-17-83

    Eksploatacja lokali użytkowych( eksploatacja@bm.bytom.pl) tel 32-420-17-50

    Windykacja lokali użytkowych (eksploatacja@bm.bytom.pl) tel 32-420-17-13

    Dział Wspólnot Mieszkaniowych ( wspolnoty@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01 / wew 140, 143, 147

    Dział Finansowo-Księgowy ( finansowy@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01/ wew 120,122,123,124

Dział Windykacji raty/umorzenia/odroczenia terminu zapłaty zaległości za lokale mieszkalne tel. 155,157

Dział Windykacji informacje o zadłużeniu tel. 144, 166,154

Dział Windykacji odpracowanie zaległości tel.153

Dział Windykacji wystawianie informacji, zaświadczeń, ogólne informacje tel. 150,166.

    Lokale użytkowe raty i umorzenia tel 32 745-39-01 / wew. 155

    Odpracowanie należności zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach tel 32 745-39-01/ wew 150

    Wezwania do zapłaty tel 32 745-39-01 / wew 150

    Lokale mieszkalne raty i umorzenia tel 32 745-39-01 / wew 150

    Dział Egzekucji ( egzekucja@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01 / wew 180, 181

    Dział Zamówień ( zamowienia@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01 / wew 170, 171

Punkty obsługi Mieszkańca:

    POM1 – ul. Powstańców Warszawskich 30, telefon 32 386 70 37, email pom1@bm.bytom.pl

    POM2 – ul. Armii Krajowej 54b, telefon 32 286 28 12, email pom2@bm.bytom.pl

    POM3 – ul. Baczyńskiego 1, telefon 32 286 93 43, email pom3@bm.bytom.pl

    POM4 – ul. Alojzjanów 4, telefon 32 281 02 51, email pom4@bm.bytom.pl

    POM5 – ul. Miechowicka 34, telefon 32 810 10 15, email pom5@bm.bytom.pl

    POM6 – ul. Piekarska 77, telefon 32 281 04 88, email pom6@bm.bytom.pl