UPROSZCZONE ZASADY WSKAZYWANIA LOKALI DO REMONTU

Od najbliższego poniedziałku tj. 1 czerwca 2020 r. Bytomskie Mieszkania ponownie będą publikować wykazy dotyczące lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Obwiązujące formularze elektroniczne, listy osób uprawnionych, druki oraz zasady zostały zamieszczone na stronie internetowej w nowym podmenu:

LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU