Będzie kolejna termomodernizacja

Będzie kolejna termomodernizacja

W ciągu kilku najbliższych miesięcy ruszy realizacja termomodernizacji energetycznej budynków, w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”. Łącznie to 5 budynków – 35 mieszkań.

– Priorytetem jest kompleksowa likwidacja niskiej emisji. Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, która posłuży do wyboru wykonawcy robót budowlanych – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych położonych  w Bytomiu przy ul: Konstytucji 118, Murarskiej 17,Piekarskiej 40, Rostka 12 oraz przy Placu Wolskiego 7.

Projekt obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien w mieszkaniach i na klatce schodowej, drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz modernizację oświetlenia części wspólnej.

Instytucją wdrażającą, a co za tym idzie współfinansującą w przeważającej części jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach działań związanych z kompleksową likwidacją niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi  3.564.215,27 zł brutto, w tym nakłady Gminy Bytom 1.204.334,07 zł brutto.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 12 maja 2020 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej POIS na lata 2014-2020, a Miastem Bytom.