Otwarci dla klienta

Od najbliższego poniedziałku, tj. 8 czerwca br. klienci Bytomskich Mieszkań będą mogli załatwić swoje sprawy osobiście w budynkach przy ul. Zielnej 25b oraz przy ul. Armii Krajowej 54b. Dla klientów otwarte zostaną także wszystkie Punkty Obsługi  Mieszkańca.

– Należy pamiętać, że bezpośrednia obsługa klienta będzie nadal prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa – podkreśla Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Klienci nadal  zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do budynku BM mierzona będzie temperatura, po czym konieczna będzie dezynfekcja rąk dostępnym płynem do dezynfekcji umieszczonym w dozownikach (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych, jak i bez nich).

W siedzibach Bytomskich Mieszkań oraz w Punktach Obsługi Mieszkańca wydzielone zostaną tzw. bezpieczne strefy przy obsłudze klientów  w formie linii poziomych.

W pokoju przyjmowana będzie tylko 1 osoba, dlatego też zalecamy najpierw kontakt telefoniczny z danym działem, by umówić spotkanie. Nadal prosimy, by przychodzić bez osób towarzyszących (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych) oraz o nie używanie telefonów komórkowych podczas wizyty.

Ważne! Nie należy przychodzić osobiście gdy:
– występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
– jest się w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
– zamieszkuje się z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
– w ciągu tygodnia miało się kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W przypadku osób, które nie spełniają  wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych pracownik ma prawo odmówić obsługi takiej osoby.

W rozwinięciu poniżej znajduje się wykaz telefonów bezpośrednich, do wszystkich działów:

Bytomskie Mieszkania sekretariat:

 • ul. Zielna 25b tel. (32) 413 00 30 32,
 • ul. Armii Krajowej 54b (32) 745 39 01
 • Dział Lokali Mieszkalnych ( lokalowy@bm.bytom.pl ) tel 32-420-17-11
 • Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych( regresy@bm.bytom.pl tel 32-17-21
 • Dział Rozliczeń Mediów ( rozliczenia@bm.bytom.pl ) tel 32-420-17-30 lub 35
 • Dział Techniczny ( techniczny@bm.bytom.pl ) tel 32-420-17-83
 • Eksploatacja lokali użytkowych ( eksploatacja@bm.bytom.pl) tel 32-420-17-50
 • Windykacja lokali użytkowych (eksploatacja@bm.bytom.pl) tel 32-420-17-13
 • Dział Wspólnot Mieszkaniowych ( wspolnoty@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01 / wew 140, 143, 147
 • Dział Finansowo-Księgowy ( finansowy@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01/ wew 120,122,123,124
 • Dział Windykacji  tel. 32 745 39 01 (windykacja@bm.bytom.pl)
 1. raty/umorzenia/odroczenia terminu zapłaty zaległości za lokale mieszkalne wew.155,157.
 2. informacje o zadłużeniu (wezwania do zapłaty) wew. 144,150, 166,154
 3. odpracowanie zaległości wew153
 4. wystawianie informacji, zaświadczeń, ogólne informacje wew. 150,166.
 • Dział Egzekucji ( egzekucja@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01 / wew 180, 181
 • Dział Zamówień ( zamowienia@bm.bytom.pl ) tel 32 745-39-01 / wew 170, 171
 • POM 1 – ul. Powstańców Warszawskich 30, telefon 32 386 70 37, email pom1@bm.bytom.pl
 • POM 2 – ul. Armii Krajowej 54b, telefon 32 286 28 12, email pom2@bm.bytom.pl
 • POM 3 – ul. Baczyńskiego 1, telefon 32 286 93 43, email pom3@bm.bytom.pl
 • POM 4 – ul. Alojzjanów 4, telefon 32 281 02 51, email pom4@bm.bytom.pl
 • POM 5 – ul. Miechowicka 34, telefon 669 532 255, email pom5@bm.bytom.pl
 • POM 6 – ul. Piekarska 77, telefon 32 281 04 88, email pom6@bm.bytom.pl