Nie dokarmiaj gołębi !!!! Nasz Apel

Nie dokarmiaj gołębi !!!! Nasz Apel

Ptaki w sezonie letnim bardziej niż podczas innych miesięcy zaznaczają swoją obecność w miastach. – Główną przyczyną jest przede wszystkim niekontrolowane dokarmianie ptaków przez ludzi, a także łatwa dostępność miejsc lęgowych w postaci różnego rodzaju zakamarków w budynkach miejskich – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Gołębie  miejskie  zasiedlają miejsca, gdy spełnione są dwa warunki:  źródło pokarmu oraz obecność  miejsc  do  założenia  gniazda.  W  miastach  występują  głównie  w  miejscach najczęściej  odwiedzanych  przez  ludzi, co raz częściej na osiedlach mieszkaniowych, gdzie regularnie się je dokarmia.

Główną uciążliwością ze strony gołębi jest zanieczyszczanie parapetów, gzymsów, a także negatywny wpływ na elewację zawartego w ich kale kwasu moczowego, który wnikając w strukturę kamienia niszczy go. Mieszkańcy czasem nawet nie wiedzą, że gołębie zasiedlają stropodach lub  strych nawet, jak okienka  strychowe i  otwory są  zamknięte.  Ptaki  dostają  się  tam  przez  otwory  w  ścianach budynku lub po prostu, gdy właz do takiego pomieszczenia znajduje się na dachu, a np. nie jest dokładnie zamknięty.  

– Dlatego na wielu już naszych budynkach zamontowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia przed gołębiami – dodaje M. Trzcionkowska.

Tu wymienić można np. budynek przy ulicy Orląt Lwowskich 4 i przy ul. Sądowej 5.  W budynku przy Józefczaka 33, Podgórnej 1oraz Piłsudskiego 51 zabezpieczono  otwory w stropodachu oraz okienka strychowe.

– Apelujemy, by nie dokarmiać gołębi. Prosimy również, by informować nas o miejscach, gdzie zabezpieczenie przed ptakami jest konieczne  – dodaje dyrektor Bytomskich Mieszkań.