Ciąg dalszy rewitalizacji

Ciąg dalszy rewitalizacji

Zabytkowe osiedle „Kolonia Zgorzelec” w Bytomiu zostanie zrewitalizowane. Podpisano umowę na rewitalizację kolejnych budynków.

Kolonia Zgorzelec – to kolonia robotnicza zbudowana w latach 1897–1901. Położona jest w Bytomiu–Łagiewnikach. Powstała z inicjatywy Huberta von Tiele-Wincklera na zamówienie Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa oraz dla pracowników pobliskiej ówczesnej Huty Hubertus. W 1994 roku osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków.

Na kolonię składają się 34 wolnostojące familoki dwu- i czterorodzinne. Obecnie 14 budynków wyłączonych jest z użytkowania.

Podpisano umowę na rewitalizację kolejnych czterech budynków o numerach: – 16, – 27, -28, -32. W budynkach remontowane będą m.in. klatki schodowe, dachy, montowana będzie stolarka otworowa.  W poszczególnych lokalach zostaną wydzielone łazienki i zamontowane zostanie centralne ogrzewanie. Razem będzie tu 40 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 2600 m2. Wartość umowy /na 4 budynki/, to 8. 019.712,94  zł.

Przypomnijmy, że w październiku ub. roku podpisano umowę z wykonawcą   na remont 5 budynków. Docelowo w trzech budynkach nr 10-, 11- oraz 14 będą po dwa mieszkania po około 50 metrów kwadratowych, a w budynkach o numerach 12- i 13 utworzone zostaną po cztery mieszkania o podobnym metrażu. Inwestor ma 18 miesięcy na oddanie wyremontowanych budynków od dnia podpisania umowy tj. do dnia 25.04.2021r.

Obecnie wykonawca przejął plac budowy. Teren został ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony. Trwają prace przygotowawcze w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót budowlanych.

Rewitalizacja zabytkowego osiedla jest możliwa dzięki dofinansowaniu pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 28.907.932,40 zł brutto, w tym dofinansowanie to 24.166.081,54 zł. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana pod koniec czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, a Miastem Bytom.

W przygotowaniu są dalsze postępowania przetargowe na remont pozostałych budynków.