Obniżka czynszu dla….znikających zawodów

Przedstawiciele zanikających zawodów wynajmujący lub dzierżawiący gminne lokale użytkowe mogą ubiegać się o obniżkę stawki czynszu nawet o 30%. Oferta czasowej obniżki czynszu najmu lub czynszu dzierżawnego dotyczy 34 branż.

– Na terenie naszego miasta działa prawie 70 zakładów, które prowadzą przedstawiciele zanikających zawodów. Są wśród nich między innymi: tapicerze, krawcy, kuśnierz, szewcy, zegarmistrze czy zakład kaletniczy. Chcemy zatroszczyć się o tych przedsiębiorców, po to, aby ich zakłady nie zniknęły z mapy Bytomia – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Aby skorzystać z pomocy nie można mieć zaległości za zajmowany lokal użytkowy. Z obniżki mogą korzystać także Ci przedsiębiorcy, którzy swoje zaległości rozłożyli na raty i są spłacane przez przynajmniej kolejnych pięć miesięcy.

Taka zniżka przydzielana jest czasowo na rok. Istnieje jednak możliwość jej przedłużenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne, ale….nie można,  w tym czasie zmienić rodzaju prowadzonej działalności. Obniżka przyznawana będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu kompletnego wniosku.

– Warto ratować zanikające branże. To zawody, bez których kiedyś nie wyobrażano sobie funkcjonowania społeczności. Dziś są zastępowane przez technologię. W efekcie powstaje tańszy produkt, ale już nie tak wysokiej jakości. Liczymy, że obniżka opłaty za lokal użytkowy trochę ulży przedsiębiorcom, w tym ciężkim czasie – powiedział Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

O tym, komu zostanie przyznana obniżka czynszu zdecyduje prezydent na podstawie opinii komisji złożonej z przedstawicieli: Bytomskich Mieszkań, Biura Spraw Lokalowych, Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Oferta czasowej obniżki czynszu najmu lub czynszu dzierżawnego dotyczy 34 branż – zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu 277/20 Prezydenta Bytomia z 8 lipca 2020 r. (czytaj tutaj)