Rozłóż zadłużenie za gminny lokal mieszkalny na raty

Jeżeli nie posiadasz możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia za lokal gminny można je rozłożyć na dogodne raty – dopasowane do możliwości finansowych wnioskodawcy.  W związku z pandemią procedura spłaty zadłużenia została uproszczona.

Rocznie ponad 700 osób rozkłada swoje zaległości na dogodne dla siebie raty. Taka forma spłaty skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, a dochody nie pozwalają na spłatę zadłużenia w całości.

Warunkiem rozpatrzenia takiej formy ulgi jest terminowe  i w pełnej wysokości wnoszenie opłat bieżących  za  lokal. Przy nieregulowaniu opłat za lokal należy dokonać wpłaty przynajmniej za okres ostatnich 3 miesięcy i skontaktować się  z Działem Windykacji  Bytomskich Mieszkań, aby ustalić zakres dalszego działania.

Wystarczy zadzwonić po nr tel. 669 942 255  lub  wysłać e-mail  windykacja@bm.bytom.pl

Do postępowania należy także przedstawić wypełniony druk oświadczenia majątkowego. W oświadczeniu  należy wskazać źródło dochodu wszystkich pełnoletnich osób, których zadłużenie dotyczy, a pozostają we  wspólnym  gospodarstwie  domowym oraz do momentu zawarcia umowy o ratalną spłatę dokonywać wpłaty deklarowanej kwoty raty.