Przypominamy !!!

30 listopada br. upływa termin złożenia pisemnej deklaracji potwierdzającej zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu do remontu. Jeśli nie dopełni się formalności, to wniosek zostanie skreślony z listy!

Jeśli:

  • złożyłeś wniosek o lokal do remontu, który został pozytywnie rozpatrzony,
  • jesteś ujęty do listy osób oczekujących (masz swój numer na liście),
  • złożyłeś w 2020 roku mniej niż 2 deklaracje (oświadczenia) o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu konkretnego lokalu, ujętego do wykazu publikowanego w robocze poniedziałki, to jesteś zobowiązany najpóźniej do 30 listopada (data wpływu do Bytomskich Mieszkań) złożyć pisemną deklarację, która potwierdzi, że jesteś nadal zainteresowany ubieganiem się lokal w 2021 roku.

PAMIĘTAJ: Jeśli nie dopełnisz formalności – Twój wniosek zostanie skreślony z listy!  Nie czekaj do ostatniej chwili!

Wyjaśniamy, że osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularze ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań archiwum.bm.bytom.pl w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE

Druki ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej umieszczone są na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań archiwum.bm.bytom.pl w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

Podstawa prawna:

uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850)