Ruszyły kolejne przetargi

Ruszyły kolejne przetargi

Bytomskie Mieszkania szukają wykonawców do robót budowlanych związanych m.in. z termomodernizacją oraz zmianą systemów ogrzewania budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia, a także wykonawców, którzy przeprowadzą  remont budynków mieszkalnych.

Zakres prac obejmuje – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia przy ul. Kochanowskiego 17, ul. Miętkiewicza 5, ul. Miętkiewicza 7, ul. Staromiejska 2, ul. Staromiejska 3, ul. Witczaka 37, ul. Witczaka 83, ul. Witczaka 85, ul. Żeromskiego 6 i ul. Żeromskiego 14 Józefczaka 15, ul. Katowickiej 49, ul. Katowickiej 51, ul. Katowickiej 53, ul. Katowickiej 59, ul. Katowickiej 60, ul. Korfantego 7, ul. Korfantego 9, ul. Korfantego 11, ul. Matejki 39 i ul. Matejki 46.

Wyżej wymienione zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia.

Ogłoszony został również przetarg na remont i przebudowę siedmiu budynków w Bytomiu na potrzeby budynków mieszkalnych wielorodzinnych z nowym podziałem lokali mieszkalnych. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy
ul. Piłsudskiego 34-36, ul. Piłsudskiego 38, ul. Piłsudskiego 40, ul. Piłsudskiego 42, ul. Piłsudskiego 44, ul. Piłsudskiego 50 oraz ul. Kwietniewskiego 23.

Powyższe zadanie jest współfinansowane  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Projektu pn. Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście i Rozbark.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na naszym: Biuletynie Informacji Publicznej