Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zaleca się,  by podstawową formą kontaktu z pracownikami  Bytomskich Mieszkań był: telefon, mail, skrzynka podawcza umieszczona przed budynkami jednostki lub poczta tradycyjna. Bezpośrednia obsługa klienta nadal jest prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Pracownicy Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b przyjmują klientów  w 3 punktach obsługi klienta zaś przy ul. Armii Krajowej 54b w 2 punktach.

W rozwinięciu znajduje się szczegółowe informacje oraz wykaz telefonów bezpośrednich, do wszystkich działów Bytomskich Mieszkań:

Do Bytomskich Mieszkań nie należy przychodzić osobiście gdy:

 • występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest się w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje się z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 •  w ciągu tygodnia miało się kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W przypadku osób, które nie spełniają  wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych pracownik ma prawo odmówić obsługi takiej osoby.

Osoby przychodzące do Bytomskich Mieszkań powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do budynku należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji ( dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych, jak i bez nich).

W rozwinięciu znajduje się wykaz telefonów bezpośrednich, do wszystkich działów Bytomskie Mieszkania sekretariat:

    ul. Zielna 25b tel. (32) 532-59-99,10,11,

    ul. Armii Krajowej 54b (32) 532-50-00,10

    Dział Lokali Mieszkalnych ( lokalowy@bm.bytom.pl ) tel. 532-5X-XX, gdzie XXX:

 • Lokale do remontu na koszt własny – 935
 • Lokale funkcyjne, Program Integracji Społeczności Romskiej, Obsługa Komisji Mieszkaniowej – 934
 • Wykwaterowania – lokale zamienne; lokale do zasiedlenia – 943, 941
 • Regulacje stanu prawnego, rozwiązywanie umów najmu, zamiany lokali, wyrażanie zgody na podnajem, Obsługa Komisji Mieszkaniowej – 945

    Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych( regresy@bm.bytom.pl tel. 532-5X-XX, gdzie XXX: 921, 922, 937

 • oferty najmu socjalnego; pomieszczenia tymczasowe; odszkodowania za nieprzedłożenie umowy najmu socjalnego; regres – 921
 • najem socjalny -eksmisje; odszkodowania za nieprzedłożenie umowy najmu socjalnego; regres;   § 9 ust. 3; interwencje uboczne – 922
 • najem socjalny – zasady ogólne; przedłużenia i przekwalifikowania; § 9 ust.3 – 937

    Dział Rozliczeń Mediów ( rozliczenia@bm.bytom.pl ) tel. 532-5X-XX, gdzie XXX –  924, 925, 927, 928

    Dział Techniczny ( techniczny@bm.bytom.pl ) tel. 532-5X-XX, gdzie XXX:

 • zgody, projekty, przyłączenia, zmiany sposobu użytkowania, Szkody górnicze, Instalacja elektryczna – 931
 • PINB – 933
 • Konserwacje, kominiarze, pog – 916
 • Kosztorysy, sprawdzanie ofert z przetargu – 917

    Eksploatacja lokali użytkowych ( eksploatacja@bm.bytom.pl ) tel. 532-5X-XX, gdzie XXX

 • Lokale użytkowe, garaże, ogrody, tereny, reklamy – 938, 939
 • Rozliczanie faktur, przekazywanie budynków, eksploatacja – 936
 • Windykacja lokali użytkowych – 940

    Dział Wspólnot Mieszkaniowych ( wspolnoty@bm.bytom.pl ) tel. 532-50-XX, gdzie XX: 30,31,32,33

    Dział Finansowo-Księgowy ( finansowy@bm.bytom.pl ) 532-50-XX, gdzie XX: 40, 42, 45, 46 ,47, 48

    Dział Windykacji  tel. 32 745 39 01 ( windykacja@bm.bytom.pl ) 532-50-XX, gdzie XX: 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26

 • informacje o niezaleganiu – 17
 • wezwania do zapłaty – 18, 24
 • odpracowania – 23
 • raty, umorzenia, lokale mieszkalne – 25, 26

    Dział Egzekucji ( egzekucja@bm.bytom.pl ) 532-50-XX, gdzie XX: 34, 36

    Dział Zamówień ( zamowienia@bm.bytom.pl ) tel 532-50-XX, gdzie XX: 13, 14

    POM 1 – ul. Powstańców Warszawskich 30, email pom1@bm.bytom.pl, tel. 32-532-5X-XX, gdzie XXX:

 • sekcja techniczna – 113, 115
 • sekcja administracyjna – 114, 117, 118
 • sekcja rozliczeniowa – 111

    POM 2 – ul. Armii Krajowej 54b, email pom2@bm.bytom.pl, tel. 32-532-5X-XX, gdzie XXX:

 • sekcja techniczna – 213,
 • sekcja administracyjna – 214, 215
 • windykacja – 211
 • sekcja rozliczeniowa – 212, 216

    POM 3 – ul. Baczyńskiego 1, email: pom3@bm.bytom.pl, 32-532-5X-XX, gdzie XXX:

 • sekcja techniczna – 311, 312
 • sekcja administracyjna – 315, 316
 • sekcja rozliczeniowa – 313

    POM 4 – ul. Alojzjanów 4, email pom4@bm.bytom.pl, telefon 32-532-5X-XX, gdzie XXX:

 • sekcja techniczna – 416, 417
 • sekcja administracyjna – 412, 413, 414
 • sekcja rozliczeniowa – 415

    POM 5 – ul. Miechowicka 34, email pom5@bm.bytom.pl, telefon 32-532-5X-XX, gdzie XXX:

 • sekcja techniczna – 515
 • sekcja administracyjna – 513
 • sekcja rozliczeniowa – 512

    POM 6 – ul. Piekarska 77, telefon 32 281 04 88, email pom6@bm.bytom.pl, telefon 32-532-5X-XX, gdzie XXX:

 • sekcja techniczna – 616
 • sekcja administracyjna – 612, 613, 614, 617, 619
 • sekcja rozliczeniowa – 610, 611, 620,