W razie awarii…dzwoń

W razie awarii po godzinach pracy Jednostki Bytomskie Mieszkania , w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 8.00 następnego dnia roboczego, a także w dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo, do godz. 8 pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych, niedzieli i świętach należy dzwonić pod numer telefonu 32 281 20 33