Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje

17 budynków w Śródmieściu zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania przejdzie termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania. Inwestycje, które znacząco wpłyną na oszczędności związane z zużyciem energii cieplnej, są możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to prawie 22 mln zł.

Dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej kolejne budynki w mieście przejdą remont. Trwa już rewitalizacja obiektów zabytkowych w Kolonii Zgorzelec, a teraz udało się rozstrzygnąć kolejne ważne postępowania przetargowe – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Wyłoniliśmy wykonawców, którzy przeprowadzą termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania w siedemnastu miejskich budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. To kolejna już inwestycja realizowana w budynkach należących do miasta – dodaje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych w Śródmieściu Bytomia to jedna z największych inwestycji, jaka będzie realizowana w naszym mieście. Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, objęte termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania zostaną budynki przy ulicach: Józefczaka 15, Katowickiej 49, 51, 53, 59, Korfantego 7, 9, 11, Matejki 39, 46, Miętkiewicza 5, 7, Witczaka 37, 83, 85 oraz Żeromskiego 6 i 14. Łączna kwota całej inwestycji, jaka przeprowadzona zostanie w 17 budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania wyniesie 16 mln 737 tys. 994 zł.

Celem przeprowadzonych prac w siedemnastu budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania jest zapewnienie w nich odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia. Mają one wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w znajdujących się tam lokalach, a tym samym na mniejsze koszty ogrzewania – dodaje Waldemar Gawron.

Warto dodać, że mimo iż wszystkie objęte termomodernizacją i zmianą ogrzewania budynki znajdują się pod ścisłą ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w układzie urbanistycznym starego Miasta Bytomia, przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wykonawców. Swoje oferty złożyło osiem firm, z czego najkorzystniejsze oferty przedstawiły firmy: Grupa-Am Sp. z o.o. Sp. K. z Rudy Śląskiej, Termoprojekt Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, Firma Usługowo – Handlowa „Dziedzicki” z Konopisk oraz Castori Sp. z o.o. z Bytomia.

Po podpisaniu umów wykonawcy będą musieli najpierw sporządzić projekty budowlane, ekspertyzy, uzyskać niezbędne pozwolenia, a następnie przystąpić do prac budowlanych – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań. Ponownie ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz zmiany systemu ogrzewania 4 budynków przy ul. Katowickiej 60, ul. Kochanowskiego 17, ul. Staromiejskiej 2 i 3, których części wcześniej były unieważnione z powodu braku ofert – dodaje Monika Trzcionkowska.

Wykonawcy będą mieli 15 miesięcy na realizację całego zamówienia, a więc termomodernizacja i zmiana systemu ogrzewania w 17 budynkach powinna zakończyć się w 2022 roku.

Warto także dodać, że Bytomskie Mieszkania rozstrzygnęły także przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku przy ul. Kochanowskiego 15, który przeznaczony zostanie na lokale socjalne. Wartość tej inwestycji, która także jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie prawie 2,8 mln zł.

Źródło UM Bytom