Uwaga. Awaria ciepła

Uprzejmie informujemy, że wytwórca ciepła Fortum Silesia S.A. w dniu 08.02.2021r. (w godzinach wieczornych) przekazał informację o awarii w Elektrociepłowni w Zabrzu zasilającej w ciepło system zabrzański oraz bytomski.

Awarii uległa podstawowa jednostka wytwórcza – blok ciepłowniczy z kotłem z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym w Elektrociepłowni Zabrze. Po odstawieniu kotła stwierdzono nieszczelność rury ekranowej części ciśnieniowej kotła.

Kocioł objęty jest gwarancją producenta, który na zlecenie Fortum podjął działania zmierzające do szybkiego usunięcia awarii. Wytwórca szacuje, że awaria usunięta zostanie w dniu 12.02.2021r. (piątek) w godzinach wieczornych.

W wyniku awarii głównego źródła uruchomione zostały źródła awaryjne, które nie zabezpieczają jednak niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu pełnej mocy cieplnej . Służby PEC podjęły natychmiastowe działania zmierzające do optymizacji pracy sieci ciepłowniczej mając na celu utrzymane ciągłości dostaw oraz ograniczenie negatywnego wpływu awarii Fortum na odbiorców.

Skorygowane zostały krzywe grzewcze oraz dokonano regulacji przepływu na sieciach w celu zapewnienia optymalnych parametrów również w najbardziej oddalonych od źródła węzłach cieplnych.

Ograniczenia w dostawie odpowiedniej mocy cieplnej obejmują cały system bytomski.