Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Z tą informacją powinien zapoznać się każdy zainteresowany odbiorem odpadów w naszym mieście. Konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Zabrza, które koordynuje to zadanie opracowało harmonogram, według którego odbierane będą odpady z poszczególnych dzielnic i ulic.

Harmonorgamy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej

Data publikacjiNazwa plikuPobierz plik
2021-01-21Bobrek – wykaz ulic
2021-01-21Górniki – wykaz ulic
2021-01-21Karb – wykaz ulic
2021-01-21Łagiewniki – wykaz ulic
2021-01-21Miechowice 1 – wykaz ulic
2021-01-21Miechowice 2 – wykaz ulic
2021-01-21Miechowice 3 – wykaz ulic
2021-01-21Rozbark 1 – wykaz ulic
2021-01-21Rozbark 2 – wykaz ulic
2021-01-21Rozbark 3 – wykaz ulic
2021-01-21Stolarzowice 3 – wykaz ulic
2021-01-21Stolarzowice 1 – wykaz ulic
2021-01-21Stolarzowice 2 – wykaz ulic
2021-01-21Sucha Góra 1 – wykaz ulic
2021-01-21Sucha Góra 2 – wykaz ulic
2021-01-21Sucha Góra 3 – wykaz ulic
2021-01-21Szombierki 2 – wykaz ulic
2021-01-21Szombierki 3 – wykaz ulic
2021-01-21Szombierki 4 – wykaz ulic
2021-01-21Szombierki – wykaz ulic
2021-01-21Śródmieście – wykaz ulic

Harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej od 10 do 30 osób

Data publikacjiNazwa plikuPobierz plik
2021-01-21Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku dla zabudowy wielorodzinnej numery od 10 do 30 w Bytomiu
2021-01-21Śródmieście
2021-01-21Sucha Góra
2021-01-21Stolarzowice, Górniki, Miechowice

Harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej powyżej 30 osób

Data publikacjiNazwa plikuPobierz plik
2021-01-21Bobrek, Karb – wykaz ulic
2021-01-21Łagiewniki – wykaz ulic
2021-01-21Miechowice – wykaz ulic
2021-01-21Osiedle Ziętka, Stroszek, Dąbrowa Miejska – wykaz ulic
2021-01-21Rozbark – wykaz ulic
2021-01-21Szombierki – wykaz ulic
2021-01-21Śródmieście – wykaz ulic
2021-01-21Wszystkie posesje – zabudowa powyżej 30 osób
2021-01-21Śródmieście – dzwony, zabudowa wielorodzinna