Nowy punkt obsługi

Nowy punkt obsługi

W siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b zorganizowano odrębny punkt obsługi, przeznaczony wyłącznie dla klientów wezwanych do aktualizacji wniosku
o lokal do remontu.  – Nowy punkt powstał by zachować obowiązujący reżim sanitarny, a także by uniknąć tworzenia się skupisk ludzi. Do aktualizacji wniosków wezwanych będzie ponad 1500 osób/rodzin – wyjaśnia Monika Trzcionkowska, dyrektor jednostki BM.

Pracownicy Bytomskich Mieszkań etapowo będą wysyłać wezwania do modyfikacji wniosku. Pisma skierowane będą do osób, które już mają swój numer na liście i do tych, którzy złożyli  wniosek o lokal do remontu i został on pozytywnie rozpatrzony przed 19 marca 2020 roku czyli przed wejściem w życie obecnie obowiązującej uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom.

– Osoby, których wnioski ujęte są na dotychczas obowiązujących listach, a które nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny w terminie wyznaczonym w wezwaniu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nie dostarczą wymaganych dokumentów czy też nie spełnią przesłanek uchwały, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu – podkreśla dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Nowy punkt obsługi mieści się w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b (Szombierki) – wejście do punktu od strony parkingu /schodami do góry/.

W głównym zaś punkcie obsługi klientów /ten sam adres/ przyjmowani będą klienci w pozostałych sprawach.

Warto także sprawdzić, jakie są obecne warunki ubiegania się o lokal do remontu!

Wejdź na: https://archiwum.bm.bytom.pl/2021/02/19/lokal-do-remontu-aktualizacja-sytuacji-mieszkaniowej-oraz-dochodu-wnioskodawcy/

znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • kto może obecnie ubiegać się o lokal wymagający przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy,
  • jakie są obowiązujące kryteria dochodowe,
  • co wlicza się dochodu,
  • co zrobić jeśli posiadasz zaległości wobec gminy.

Szczegółowe informacje na temat lokali do remontu, listy osób uprawnionych, obowiązujące druki wniosków, oświadczeń i deklaracji umieszczone są na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań archiwum.bm.bytom.pl w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU

W przypadku dodatkowych pytań, możliwe jest skontaktowanie się z Działem Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu, nr tel. (32) 532 59 46.