Piękne okna

Piękne okna

Dzięki pozyskaniu przez nasze miasto dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bytomskie Mieszkania zrealizowały projekt wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji.

Wymieniono ok. 500 okien. Część budynków objętych inwestycją Bytomskich Mieszkań, podlegała ochronie konserwatorskiej. Dlatego niezbędna była ścisła  współpraca z konserwatorem zabytków zarówno miejskim, jak i wojewódzkim. Wydane zostały zalecenia i pozwolenia konserwatorskie

Bogate dekoracje snycerskie, zdobienia ślemieni i słupków, kapitelki, stopki i szprosy, wszystkie te niezwykłe kształty i formy zobaczymy, gdy przyjrzymy się z bliska oknom bytomskich kamienic. Na szczególną uwagę zasługuje wymieniona stolarka okienna w kilku zabytkowych śródmiejskich obiektach przeprowadzona pod nadzorem pracowników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

I tak nową drewnianą  stolarkę okienną wymienioną na wzór historyczny mają obiekty przy ulicach: Sądowej 5, Moniuszki 13, Powstańców Warszawskich 15 oraz Piłsudskiego 71.

Okno w kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 15. Okno w kamienicy przy
ul. Powstańców Warszawskich 15

– Ze względu na ogromną wartość dla dziedzictwa kulturowego Bytomia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków uczestniczyło w inwestycji począwszy od etapu wydania zaleceń konserwatorskich, aż do odbioru prac – mówi Dominika Kściuczyk. Miejski Konserwator Zabytków.

Konsultowany zatem i uzgadniany z zakładem stolarskim był każdy detal wykonania nowych okien.  Udało się więc zachować zabytkowy charakter budynków.

Wykonawca musiał zastosować się do wydanych zaleceń konserwatorskich, zadbać o to, by odtworzone drewniane okna zachowały odpowiednie wymiary, proporcje, podziały, formę, kształt i zdobienia ślemienia i słupka, a także szprosy zewnętrzne.

– Szczególną uwagę zwracaliśmy na cenne dekoracje snycerskie w postaci drewnianych kolumn z bazą, kanelurami i metalowymi kapitelami. Elementy te zostały odrestaurowane i przeniesione na nowe – odtworzone okna. W przypadku złego stanu technicznego dekoracji snycerskiej dopuściliśmy odtworzenie ich w skali 1:1 – mówi Dominika Kściuczyk.

 

Informacja UM Bytom