Z aparatem….

Z aparatem….

….przy ul. Piekarskiej 39. Tu prowadzony jest kompleksowy remont budynku. Trzy kondygnacje w całości zaadaptowane zostaną na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny. Koszt, to ponad 4,7 mln złotych.

Centrum Wsparcia Rodziny,  to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

W planach jest utworzenie tu m.in.: sal szkoleniowych, sal zabaw dla dzieci oraz pomieszczeń dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów i innych specjalistów biorących udział w tym unijnym projekcie.

Grupa docelowa to osoby zamieszkujące na terenie Miasta Bytom, w tym na obszarze rewitalizacji, w szczególności osoby starsze /po 60 roku życia/ z niepełnosprawnością czy też nieaktywne zawodowo.

Wykonawca jest obecnie na etapie prac konstrukcyjnych.

Przypomnijmy, że remont ma zakończyć się w II połowie 2021 roku. Jest on częścią dużego projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”. Na odnowę czekają również 4 budynki przy ul.: Kochanowskiego 15, Witczaka 7(oficyna), Żeromskiego 3 (oficyna), Siemianowickiej 29 oraz 36 pojedynczych lokali w budynkach przy ul.: Alojzjanów, Brzezińskiej, Chełmońskiego, Fałata, Miarki, Piekarskiej, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, Reymonta, Smolenia, Witczaka, Rostka, Orląt Lwowskich i Żeromskiego. Będą one przeznaczone na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego. Na wykonanie prac remontowych zostały ogłoszone przetargi. Całkowita wartość tego projektu to 16 mln zł, z czego Unia Europejska dofinansuje 13,5 mln zł.